Föreläsare

Anna Barsk Holmbom

Anna äger och driver ABH Utbildning och Rådgivning. Hon är en mycket uppskattad föreläsare som gör det krångliga enkelt och förståeligt genom sitt engagemang och sin tydlighet.

Anna kan du anlita för föreläsningar om t ex arbetsmiljö, arbetstid, arbetsledning, kvalitetsarbete, dokumentation, rätten till assistans, LSS och egentligen allt annat som hör samman med personlig assistans. Programförslag för din kurs lämnas vid förfrågan. Du kan också kombinera olika frågor för att få en dag som passar just dig och din verksamhet.

Anna är också en ofta anlitad moderator vid större utbildningar.

Kostnad: Att anlita Anna en heldag som föreläsare kostar 22 300 plus moms. Kostnader för resa och log tillkommer. Om du vill anlita Anna som moderator lämnas offert vid förfrågan.

Förfrågan om att anlita Anna Barsk Holmbom

Mio Rubin

Mio Rubin är erfaren förändringsledare, coach och certifierad sorgbearbetningshandledare utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Hon har personlig erfarenhet av att vara anhörig till personer som har varit beviljade personlig assistans. Mio föreläser och utbildar ledare och andra i syfte att skapa trygghet och ökad kvalitét i samband med bemötande av andra. I Mios utbildningar och föreläsningar, som skräddarsys efter ditt behov, får du fördjupad kompetens inom bland annat:

• Koppling mellan förändring och förlust
• Vanliga förändringar som kan leda till förlust och sorg
• Krossade drömmar och förhoppningar
• Vanliga förlustreaktioner
• Kunskapsbrist + osäkra känslosituationer = otrygghet i mötet med andra
• Tröst eller stöd – det är stor skillnad för dem du möter
• Skillnad mellan välvilja och respekt i bemötandet av andra
• Känslomässig kommunikation
• Möta andra i förändring, förlust eller besvikelse - vad kan jag tänka och göra
• Hur vara ett tryggt och professionellt stöd åt andra, också i motgång
• Konkreta tips för att möta andra med respekt och lugn – även när det känns som att det inte går
• Hållbara verktyg för alternativa och mer effektiva handlingsätt

Utbildningen blandar reflektion och information med konkreta övningar. Mio öppnar upp för ökat engagemang och nyfikenhet också inför de svåra mötena och samtalsämnena. Allt för att du ska växa i ditt bemötande av andra!

UTBILDNINGSMÅL:

• Bättre arbetsro och balans i vardagen
• Bättre relationer till dem du möter
• Kompetens i att vända utmaning till möjlighet
• Förmåga att skilja på; tröst och stöd, respekt och välvilja, samt egna och andras känslor
• Alternativa handlingssätt i svåra situationer
• Egen trygghet och en mer professionell hållning både för dig själv och andra

KOSTNAD:

Utbildningarna / kurserna kan vara alltifrån ett par timmar upp till flera återkommande utbildningsmoduler med möjlighet till coaching däremellan. Även webbseminarier finns att tillgå. Vill du anlita Mio är du välkommen att kontakta oss för offert.

Offertförfrågan för att anlita Mio Rubin som föreläsare

Karin Schlyter

Karin Schlyter jobbar sedan 2002 på ett assistansbolag i Helsingborg. Karin fick själv assistans 1999 då hennes medfödda muskelsjukdom förvärrades. Tidigare jobbade hon med unga missbrukare, som ombudsman för personer med ångestsyndrom, hade jourbarn och var övervakare. Alla dessa uppdrag och arbeten lärde henne mycket om hur samhället formar den svaga och hjälpberoende människan.

När hon själv blev beroende av personlig assistans och även blev helt rullstolsburen fick hon insyn i hur vårt otillgängliga samhälle stänger ute från både aktiviteter och arbete. Det fick Karin att även börja intressera sig intressepolitiskt om funktionshinderfrågor.

Karin kan du anlita för föredrag om till exempel:

Funktionshinder och föräldraskap.

Om hur det är att leva med personlig assistans. Kan även hålla kursdagar för assistentgrupper.

Tillgänglighet, vad innebär otillgänglighet för den enskilde och för samhället.

Kostnad: Vill du anlita Karin är kostnaden för en heldag från ca 7500. Du kan också anlita Karin för kortare föreläsningar. Kontakta oss för en offert. Resekostnad, logi och moms tillkommer.

Skicka offertförfrågan för Karin Schlyter som föreläsare

Ulrika Lundin

Ulrika Lundin är socionom och har masterutbildning i sexologi. Hon har därtill studier i handikappvetenskap, psykologi, m.m.

Ulrika är författare och en av inläsarna till till e-learningkursen om personlig assistans och sexualitet. För den som vill finns det möjlighet att boka Ulrika för en uppföljningsträff efter genomgången e-learningkurs.

Ulrika kan du också anlita som föreläsare i frågor som handlar om konflikter och värderingsfrågor.

Kostnad: Att anlita Ulrika en heldag som föreläsare kostar 18 000 plus moms. Kostnader för resa och log tillkommer

Förfrågan om att anlita Ulrika Lundin som föreläsare

Daniel Wahlberg

Daniel är Sveriges enda föreläsare om Assistansekonomi. Till vardags arbetar han som ekonom i ett assistansföretag men han har också tagit fram ett budgetprogram, Saga budget, särskilt anpassat för personlig assistans.

Daniel möter du också ofta på ABH Utbildnings utlandskurser.

Assistansekonomi

I utbildningen går vi igenom:

 • Intäkter Försäkringskassan och LSS
 • Introduktion till förhöjd ersättning
 • Introduktion bokföring
 • Resultatenhet och budget
 • Vad är kostnader för assistans
 • Beskattningskonsekvenser

Förhöjd ersättning

I utbildningen går vi igenom:

 • Vad är förhöjd ersättning
 • Vilka skäl ger förhöjd ersättning
 • Hur söker man förhöjd ersättning
 • Planering av ekonomi
 • Återrapportering förhöjd ersättning
 • De olika kostnadsslagen

Budget – personlig assistans

I utbildningen går vi igenom:

 • Vad är budget och varför göra budget
 • Budget per kund – fördelar
 • Mål med budget
 • Vilka poster bör budgeteras
 • Vilka fallgropar finns det
 • Hur gör man budget för sina kunder

Bokföring i assistansverksamheter

I utbildningen går vi igenom:

 • Hur bokför man assistansersättningen
 • Vad är resultaträkning och balansräkning
 • Bokföra löner
 • Bokföra på kostnadställen, användning av dimensioner
 • Rapportering internt och externt
 • Hur bokför man kostnader för assistans
 • Planering av kostnader – förhöjd ersättning

Ny kund? – Hur hanteras ekonomin och vanliga fallgropar?

I Utbildningen går vi igenom:

 • Lönesättning
 • Arbetsledararvode och andra ersättningar
 • Planering av assistanstid
 • Fallgropar och vanliga felräkningar
 • Hur gör man med pengar mellan olika assistansbolag?
  • Förmåner
   • Skattefria förmåner
   • Skattepliktiga förmåner
   • Beskattningskonsekvenser
   • Vanliga förmåner
  • Resor och traktamenten.
   • Vilka regler gäller vid resa inrikes och utrikes
   • Tjänsteresa/privat resa
   • Traktamenten – inrikes och utrikes
   • Tjänsteställe
   • Vad säger domarna från HFD
   • Vad skall man tänka på kring resor, för att göra en korrekt bedömning

Privatekonomi och sparande för nybörjare

I utbildningen går vi igenom:

 • Dina inkomster
 • Analysera dina kostnader
 • Hjälpmedel – Ekonomi
 • Sparande
 • En introduktion till Aktier och fonder
 • Lån
 • Mål med din ekonomi Kostnad:

Kurserna kan vara allt från en timme upp till en heldag. Kurser kan erbjudas på plats hos er eller via webben. Vill du anlita Daniel en heldag kostar det 16 000 kronor plus moms. Resa och eventuell logi tillkommer.

Förfrågan om att anlita Daniel Wahlberg som föreläsare

Wenche Willumsen

Våra mest värdefulla relationer till människor i vår omgivning har de flesta till sin familj. Det kan handla om den lilla kärnfamiljen eller till en hel släkt eller ett nätverk av människor som vi hör ihop med på olika vis.

Sen har vi dem som vi inte är släkt med men umgås med kanske under hela vårt liv, våra vänner som vi väljer för att vi delar något viktigt tillsammans, vi tycker om varandra och vill finnas i varandras liv.

Därefter kommer en mängd människor som vi relaterar till lite mera perifert, skolkamrater, lagspelare inom någon idrott, körkompisar, arbetskamrater, grannar – alla människor som vi har personlig kännedom om, som vi vet vad de heter och kanske lite om hur deras liv ser ut.

Utöver det stöter vi på människor dagligen och överallt med vilka vi egentligen inte har någon relation men vi hälsar och utbyter några ord som kassörskan i matbutiken, sköterskan på vårdcentralen, medpassageraren på tågresan, tandläkaren, taxi- och färdtjänstchauffören och så vidare.

Så ser mänskliga relationer ut. För de flesta av oss.

Sen kan vi ha några specialrelationer till människor som har stor kännedom om oss utan att vi är vare sig släkt eller vänner. Det kan vara din psykolog eller din advokat eller banktjänsteman. Eller som i mitt fall – mina personliga assistenter.

Utan att vi är vare sig släkt eller från början vänner påbörjas en relation i omvänd ordning om vi jämför med andra förhållanden. Vi börjar vår relation med att den ena parten, jag, lämnar ut stora delar av mitt högst privata liv till en nyanställd personlig assistent om vilken jag vet ytterst lite – och egentligen endast det som assistenten valt att dela med sig av. Jag måste å andra sidan redan på dag ett lämna ut hur jag bor. Någons bostad säger mycket om vem vi är. Vilken mat jag vill laga och äta. Som också många gånger avslöjar vår identitet. Vi som behöver assistans lämnar ut våra kroppar alldeles avklädda till någon vi egentligen inte känner. Helt unikt eftersom det sker i hemmiljö och inte på sjukhus eller ett badhus.

Men säger du, det är ju ett måste, någonstans måste det ju ta sin början. Jomen visst säger jag. Men det skadar inte att tänka igenom det omvända förhållande, jämfört med de flesta andra nya relationerna, som gäller vid en alldeles nystartad assistanssituation. Det är en delikat situation som kräver respekt och lyhördhet – till trots det faktum att vi numera har rätten att välja varandra, någon som ändå borgar för att den här ömtåliga relationen på sikt kan leda till något väl fungerande och bra.

Så startar vår resa – assistentens och min. Nu ska vi sätta upp ramar för vårt förhållande. Jag tror att sådana här konstlade relationer kräver ramar. Jag vill till exempel inte bli helt indragen och en del av min assistents privatliv på en gång. Framför allt vill jag inte falla in i rollen som ”själasörjare”. Samtidigt MÅSTE jag i min roll som assistansanvändare, kanske arbetsledare eller till och med arbetsgivare intressera mig för min assistents välmående. Jag måste anstränga mig för att ta reda på hur hen uppfattar sitt arbete som min personliga assistent – mer eller mindre beroende på vilket ansvar jag har för assistansens utförande.

Paradoxalt nog vill jag ju inte heller att min assistent ska bli alltför ingrottad i mitt liv, i mina personliga relationer och göranden – samtidigt som det är assistentens uppgift att assistera mig i de här personliga, privata relationerna och görandena.

Jag vill inte bli min assistents bästa vän och jag vill inte heller att hon ska vara min. Jag har en övertygelse – som jag så klart inte alltid lever efter till hundra procent (sånt är livet) – och det är att jag tror om jag blir för mycket ”kompis” då kan jag inte få ut det jag vill få ur en assistanssituation. Då kommer jag börja göra en massa överväganden och ta en massa hänsyn. ”Tycker hon den här uppgiften är rolig eller ska jag hoppa den nu och hellre göra den med nästa assistent?”. Det behöver i och för sig inte vara fel – utan alldeles rätt att välja lämplig assistent för lämplig uppgift – om det passar in i mitt dagsschema och mina göranden. Men inte om jag mer och mer börjar anpassa mitt liv efter vem som jobbar – då kan jag vara fel ute. Anser jag.

Så hur gör jag då för att assistansen blir det redskap den är tänkt att vara utan att vi som användare formar oss efter assistansens villkor?

Ja, det och annat kan jag prata om - och låta deltagare prata med varandra om - och med mej om.

Kostnad: Wenche föreläser företrädesvis halvdagar eller kortare. Vill du anlita henne är kostnaden 7 500 kronor för halvdagen. Resekostnad, logi och moms tillkommer.

Förfrågan om att anlita Wenche Willumsen som föreläsare

Veronica Kallander

Mitt namn är Veronica Kallander. Jag har en fil.kand. i socialt arbete och mångårig erfarenhet, både professionellt och privat, av personlig assistans. Jag har arbetat som handläggare och verksamhetschef under flera år. Jag lever själv med en normbrytande funktionalitet sen födseln och har personliga erfarenheter av att leva med personlig assistans

Jag vill berätta och inspirera utan att inspirera. Låter det konstigt? Jag är själv så trött på klämkäcka funkisar som föreläser om att släpa sig uppför Kilmanjaro med rullstol och finna meningen med livet!

Jag vill berätta om hur det är att vara alldeles ovanligt vanlig och hur jag klarat livets upp och ner.

Jag föreläser för assistansanordnare, assistansanvändare och alla andra, som har ett intresse av att få veta hur det är att leva livet med assistans och hur jag har klarat mina utmaningar i livet.

Kostnad: Veronica Kallander kan du anlita till en kostnad av 7 500 kr plus moms för en halvdagsföreläsning.

Förfrågan om att anlita Veronica Kallander som föreläsare

Mio Rubin är erfaren förändringsledare, coach och certifierad sorgbearbetningshandledare utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Hon har personlig erfarenhet av att vara anhörig till personer som har varit beviljade personlig assistans. Mio föreläser och utbildar ledare och andra i syfte att skapa trygghet och ökad kvalitét i samband med bemötande av andra. I Mios utbildningar och föreläsningar, som skräddarsys efter ditt behov, får du fördjupad kompetens inom bland annat:

• Koppling mellan förändring och förlust
• Vanliga förändringar som kan leda till förlust och sorg
• Krossade drömmar och förhoppningar
• Vanliga förlustreaktioner
• Kunskapsbrist + osäkra känslosituationer = otrygghet i mötet med andra
• Tröst eller stöd – det är stor skillnad för dem du möter
• Skillnad mellan välvilja och respekt i bemötandet av andra
• Känslomässig kommunikation
• Möta andra i förändring, förlust eller besvikelse - vad kan jag tänka och göra
• Hur vara ett tryggt och professionellt stöd åt andra, också i motgång
• Konkreta tips för att möta andra med respekt och lugn – även när det känns som att det inte går
• Hållbara verktyg för alternativa och mer effektiva handlingsätt

Utbildningen blandar reflektion och information med konkreta övningar. Mio öppnar upp för ökat engagemang och nyfikenhet också inför de svåra mötena och samtalsämnena. Allt för att du ska växa i ditt bemötande av andra!

UTBILDNINGSMÅL:

• Bättre arbetsro och balans i vardagen
• Bättre relationer till dem du möter
• Kompetens i att vända utmaning till möjlighet
• Förmåga att skilja på; tröst och stöd, respekt och välvilja, samt egna och andras känslor
• Alternativa handlingssätt i svåra situationer
• Egen trygghet och en mer professionell hållning både för dig själv och andra

KOSTNAD:

Utbildningarna / kurserna kan vara alltifrån ett par timmar upp till flera återkommande utbildningsmoduler med möjlighet till coaching däremellan. Även webbseminarier finns att tillgå. Vill du anlita Mio kostar en heldag från ca 20.000 kronor. Hör av dig för offert. Resekostnader och moms tillkommer.

Offertförfrågan för att anlita Mio Rubin som föreläsare

Frida Löfling

Schemaläggning, 1,5 timmar, webb

I utbildningen går vi igenom:

 • Hjälp med hur du lägger schema, vad du ska tänka på
 • Hur förenklar och snabbar du på schemaläggningen
 • Arbetstidslagen, vad säger den?

Individuella coachning-samtal 1, 3, 5, 7 och 10 tillfällen, webb

 • Varje coachsamtal är 45 minuter
 • Beställaren bestämmer själv inriktning
 • Stöd till Dig i Din önskan att utvecklas
 • Uppmuntran att höja prestationsnivån
 • Guidning till att hitta vägen till Dina mål
 • Struktur för att behålla motivationen

Grundkurs i coachning

Utbildningen genomförs antingen via webbmöten under 5 tillfällen (förslagsvis 1 per vecka), ca 1 timme per tillfälle. (Mellan utbildningstillfällena kommer du få med dig uppgifter att arbeta med.) Utbildningen erbjuds också som en heldagsutbildning på plats hos er.

Utbildningen går igenom:

 • NÖHRA modellen
 • Aktivt lyssnande – vad du kan göra för att lära dig att aktivt lyssna bättre
 • Mottagare -vilken roll har du?
 • Övningar

Fortsättning i coachning, 10 veckors kurs

Utbildningen genomförs under 10 tillfällen (förslagsvis 1 per vecka), ca 1 timme per tillfälle. Mellan utbildningstillfällena kommer du få med dig uppgifter att arbeta med. Utbildningen kan kombineras med fysiska träffar.

Utbildningen går igenom:

 • Utveckla din coachning
  • Förtroende och tillit
  • Närvaro och flexibilitet
  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor
  • Direkt kommunikation
  • Skapa medvetenhet
  • Utforma åtgärder
  • Målsättning och planering
  • Ansvarstagande och uppföljning
  • Övningar

Arbetsledarkurs; 1 dag på plats eller via webb

Utbildningen går igenom:

 • Kommunikation
 • Övergripande arbetstidslagen
 • Semesterlagen och semesterplanering
 • Arbetsmiljö
 • Rekrytering

Förfrågan om att anlita Frida Löfling som föreläsare

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå