DokApp

– för dig som vill göra det på riktigt!

Att vara assistansanordnare, med de alltmer ökade kraven på administration är inte lätt. Man ska dokumentera, skapa och följa ledningssystem, följa reglerna i GDPR, arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och så vidare, och så vidare. Det tar inte riktigt slut på kraven. Jag vet att många av er har goda intentioner men dels är det svårt att få tiden att räcka till, dels har det inte funnits tillräckligt bra verktyg på marknaden för att få till både en fungerade dokumentation och ett levande, användbart ledningssystem.

Men nu kan vi äntligen presentera ett system som kommer att lösa de här problemen åt er! Ett enkelt och kraftfullt system som kopplar ihop de olika delarna ni behöver få att fungera. Med DokApp kan ni få saker att fungera. På riktigt.

Tillsammans med civilingenjören Linnéa Andersson från Chalmers samt IT-företaget Applio Tech har Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning under många år arbetat med att utveckla och DokApp.

- För mig har det handlat om att jag har sett hur svårt det är som anordnare att tillgodose alla de olika behov som kan finnas i en verksamhet. Vissa uppdragsgivare behöver inget stöd alls, annat än praktiskt, av sina assistenter medan andra behöver väldigt mycket stöd. Jag ville skapa ett system som hjälper de assistansberättigade att få precis det stöd de vill, varken mer eller mindre. Men jag såg också behovet i många verksamheter att få ett ledningssystem som funkar på riktigt. Många har betalat dyra pengar för system som sedan bara används till att hålla damm från hyllorna. Så tycker inte jag att det ska vara. Jag ser ju hur enkelt det blir när man får till det från start till slut och det finns en tråd genom hela arbetet som alla i hela verksamheten, från brukare och anhöriga till assistenter och chefer, kan förstå.

Uppdraget

Du skapar tydliga uppdrag genom att du och den assistansberättigade använder de inbyggda mallarna för genomförandeplan och arbetsbeskrivning. Varje person bestämmer själv vilka uppgifter assistenterna ska dokumentera som avvikelser för om de inte utförs som det var tänkt. I vissa fall blir det många uppgifter, I andra fall inga alls. Assistenterna ser när de loggar in precis vad som förväntas av dem vilket skapar trygghet även för dem.

Dokumentation

Genom DokApp kommer assistenterna själva att kunna dokumentera. Det kan inte bli fel eftersom de bara kan dokumentera det den assistansberättigade anser är så viktigt att det ska dokumenteras. Detta skapar tid för dig att arbeta med annat.

Dagboksanteckningar

Assistenterna kan i vissa uppdrag behöva föra vidare uppgifter till varandra som inte hör till dokumentationen men som är viktigt ändå. Då kan du aktivera Dagboksanteckningar. Genom att även dessa finns i det skyddade systemet behöver du inte oroa dig för GDPR. Du kan också gå in och kontrollera att anteckningarna förs på ett korrekt sätt om du vill det.

Kvalitetsledningssystem

Du kan välja att använda ett eget ledningssystem eller ett system som finns förinstallerat i DokApp. I det förinstallerade ledningssystemet ingår en mängd mallar, förslag till egenkontroller, länkar till viktiga sidor och så vidare.

Statistik

I DokApp ser arbetsgivare och samordnare statistik över viktiga avvikelser, Lex Sarah, arbetsmiljörapporter utan att ens klicka på en knapp.

Hur kan DokApp hjälpa er?

Om du tror att DokApp kan vara något för din verksamhet kan du läsa mer om programmet i den här broschyren. Du kan också gå direkt till assistans.dokapp.se och registrera dig som användare.

DokApp huvudsida

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå