Konsultuppdrag

Ibland behöver man bolla en fråga eller frågeställning med någon. ”Tänker jag rätt” har alla som arbetar med människor funderat över mer än en gång. Jag erbjuder mig gärna att vara ditt stöd när det gäller assistansfrågor. Jag kan vara det regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Rådgivningen sker företrädesvis via mail eller telefon och du betalar då endast för den effektiva tid vi talas vid eller för den tid som jag skriver på ett svar till dig. Om du istället vill att vi träffas får du betala halvt arvode för restiden, resekostnader samt eventuell logi.

Pris: Arvode för rådgivning är 1065 kr per timme. Moms tillkommer.

Om du är intresserad av mer omfattande konsultarbete är du välkommen att kontakta oss för en offert.

Kompetensanalys

Enligt den 6 § LSS ska den som anordnar personlig assistans ha den personal som behövs för att ”ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges”. Vilken kompetens som krävs för detta varierar med uppdraget. Det är viktigt att lyssna på den assistansberättigades önskemål om vilken kompetens de egna assistenterna ska ha. Socialstyrelsen har i sina allmänna råd för hur detta ska kunna uppnås sagt att om den enskilde inte själv, eller med stöd av sin legale företrädare, kan välja assistenter så bör anordnaren ställa högre krav på assistentens kompetens. Om den assistansberättigade däremot väljer själv eller med stöd av sin legale företrädare väljer assistent så krävs inte samma kompetens men anordnaren måste ändå förvissa sig om att assistenten förstår vad LSS innebär, t ex den assistansberättigades rätt till självbestämmande, tystnadsplikten och Lex Sarah.

Om du som anordnare inte har dokumenterat assistenternas formella kompetens hjälper ABH Utbildning och Rådgivning dig genom en enkätundersökning. Resultatet visar både vad assistenterna har för tidigare kompetens men också vad man önskar för kompetensutveckling.

Det är inte en anonym undersökning. Beställaren får svar både i form av behov för hela verksamheten men också som resultat för varje anställd. Dessa resultat kan sedan läggas in i anordnarens personalregister.

Priset för kompetensanalysen är endast 75 kronor per assistent! Moms tillkommer.

Beställning av kompetensanalys

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå