Tjänster

GDPR

GDPR

För många som har arbetat med att följa personuppgiftslagen är den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 inte så mycket nytt även …

Kvalitetsarbete

ABH Utbildning och Rådgivning kan assistera verksamheten med att upprätta ett kvalitetsledningssystem, ta fram viktiga nyckeltal, göra en kvalitetsbe…

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpaket Alla arbetsgivare ska enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ha ett arbetssätt som innebär att undersökningar av…

Regelbevakning.se

All LSS-verksamhet ska enligt 6 § LSS vara av god kvalitet. Socialstyrelsen beskriver i sin SOSFS 2011:9 kvalitet på följande sätt: Kvalitet …

Konsultuppdrag

Ibland behöver man bolla en fråga eller frågeställning med någon. ”Tänker jag rätt” har alla som arbetar med människor funderat över mer än en gång. …

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå