Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden. Vi arbetar med Skypekurser som ett alternativ till dig som har svårt att komma ifrån och åka på kurs men vi har också både företagsförlagds kurser, e-learningkurser (främst för personliga assistenter eller annan LSS-personal) och större konferenser.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig. Om det finns ett brett intresse arrangerar vi kursen så snart det är möjligt. Annars kan din verksamhet alltid beställa kursen som en företagsförlagd kurs.

Välkomna!

Höstens Skypekurser

ABH om nyansökan, omprövning och överklagan av rätten till personlig assistans

Försäkringskassan, assistansersättningen och alla regler för att söka, omprövas och överklagan. En kurs i det du som anordnare behöver känna till för att göra rätt.

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning går under 1,5 timme igenom vad som gäller nu när Försäkringskassan och regeringen ändrat alla regler kring nyansökan, omprövning och överklagan av assistansersättning. Exempel på frågor vi tar upp under mötet:

  • Kan man söka fler timmar innan LSS-utredningen är klar?
  • Vad räknas egentligen som grundläggande behov idag?
  • Vad händer med den som håller på att överklaga?
  • Vad innebär att söka inhibition och när gör jag det?

Du kommer också att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är anordnare, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Utbildningen startar kl 13.00 den 16 oktober och avslutas senast 14.30. Se till att du är inloggad till mötet i god tid innan.

Sista anmälningsdatum: 1 oktober

Länk till anmälan

ABH om FK-regler för blanketter och arbetstider

Försäkringskassan, assistansersättningen och alla blanketter. En kurs i det du som anordnare behöver känna till för att göra rätt.

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning går under 1,5 timme igenom FKs regler för när de betalar ut ersättning och inte, vilka arbetstidsregler de kontrollerar och när de håller inne ersättning, vilka blanketter du behöver fylla i och när. Du kommer också att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är anordnare, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Utbildningen startar kl 13.00 den 23 oktober och avslutas senast 14.30. Se till att du är inloggad till mötet i god tid innan.

Sista anmälningsdag: 9 oktober

Länk till anmälan

ABH om Lex Sarah

IVO i ett av distrikten gjorde under hösten 2017 en granskning av alla anordnare av en viss storlek som INTE har lämnat in en Lex Sarah. Har DU gjort det?

Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning går under 1,5 timme igenom lagregler och rekommendationer för vad Lex Sarah är, hur du ska få in rapporter från dina anställda, hur du ska utreda samt när och hur du ska anmäla till IVO. Du kommer också att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är anordnare och anställda som tar emot rapporter om missförhållande.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Utbildningen startar kl 10.00 den 29 oktober och avslutas senast 11.30. Se till att du är inloggad till mötet i god tid innan.

Sista anmälningsdag: 16 oktober

Länk till anmälan

Skypekurs: ABH om arbetstidslagens regler

Försäkringskassan ska enligt lag granska alla tidsredovisningar och att stoppa utbetalningar för tid som överstiger den enligt lag eller kollektivavtal tillåtna. Den nya automatiseringen av granskningar medför att det inte finns utrymme för handläggare att göra egna, mindre restriktiva tolkningar. Timmar som överskrider EGs arbetstidsdirektiv kommer inte att godkännas oavsett orsak. Som anordnaren är du skyldig att utbetala lön för arbetad tid oavsett du får ersättning för det eller inte. Du kan med andra ord drabbas dubbelt om du inte känner till de regler som gäller.

Under en och en halv timme går Anna Barsk Holmbom igenom

  • Grundläggande om arbetstid. Vad ingår i begreppet arbetstid? Räknas jour, när assistenten kan sova som arbetstid? Hur räknar man restidsersättning och beredskap? Hur mycket får man arbeta av de olika arbetstiderna? EG-regeln om sammanlagd arbetstid – vad innebär den och hur ska jag tänka?
  • Tillfälliga avvikelser som t ex resor, assistenters sjukdom etc – vad säger ATL respektive kollektivavtalet om det? Hur hanterar jag mitt ansvar som anordnare för att tillgodose hela assistansbehovet i förhållande till begränsningarna i ATL/kollektivavtalet?
  • Svar på era egna frågor. Om du har frågor få du gärna skicka in dem i förväg. Annars tar vi dem direkt på kursen.

Målgrupp är anordnare och arbetsledare som ansvarar för schemaläggning.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Utbildningen startar kl 10.00 den 5 november och avslutas senast 11.30. Se till att du är inloggad till mötet i god tid innan.

Sista anmälningsdag: 23 oktober

Länk till anmälan

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå