Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden, för närvarande främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Vårterminens kurser är nu slut. I höst återkommer vi med nya, friska tag, spännande kurser och nödvändig kunskap.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans

Försäkringskassans återkrav - uppföljning

I juni höll vi en kurs om återbetalningskrav från Försäkringskassan och de konsekvenser detta får i form av konkurser och indragna tillstånd. Självklart är oron stor bland i princip alla anordnare. I höst håller vi ett uppföljande möte där vi tittar på vad som har hänt både rent statistiskt men också hur politiken har agerat. . Vi försöker också ge konkreta råd kring hur man kan göra både för att undvika att hamna i den situationen och vad man kan göra om man redan är där.

Som senast kommer vi att erbjuda kursen som ett hybridmöte där man kan välja mellan att delta på plats eller via Zoom.

ABH Utbildning och Hejaolika.se hälsar dig välkommen!

Program

9.00 Aktuellt läge när det gäller återkrav och indragna tillstånd
Anna Barsk Holmbom går igenom statistik, domar och vad FK och IVO säger om det aktuella läget.

09.45 Paus

10.00 Vad styr Försäkringskassan och IVOs arbete?
Emilia Liedbeck, advokat på Altius Advokatbyrå redogör för vilket lagutrymme och vilka regler som styr FK och IVO när de begär återkrav och/eller drar in tillstånd inklusive det nya rättsliga ställningstagandet från FK om beviskrav vid återbetalningsskyldighet.

10.50 Paus

11.00 Vad kan man som anordnare göra om man får återkrav eller besked om att IVO drar in tillståndet?
Emilia Liedbeck beskriver vilka juridiska möjligheter anordnaren har. Var överklagar man? Regler för inhibition? Vilka förändringar har det blivit när FKs beslut har fått exekutionstitel? Kan man vidta mer än en åtgärd samtidigt? Hur ser statistiken ut – lönar det sig att överkalga?

12.00 Lunch

13.00 Att granskas och gå igenom det med bibehållet tillstånd
Elfa Assistans granskades av IVO. Eva Lundin, Verksamhetschef på företaget berättar hur de arbetade för att komma tillrätta med de frågor IVO hade tagit upp.

13.50 Paus

14.00 – 16.00 Vad gör branschen och politikerna?
IfA, Vårdföretagarna och Fremia om vad de gör för att hjälpa sina medlemmar. Debatt med deltagande politiker från S, Mp, C, L och Kd.

Datum 26 oktober 2022

Tid 9 - 16

Plats: Det finns 24 platser på Sensus lokaler, ca 200 meter från centralstationen i Stockholm. Därutöver har du möjlighet att delta på Zoom. Sensus har satsat stort på att hybridmöten ska bli så bra som möjligt där alla deltagare är lika mycket värda, oavsett varifrån de deltar.

Pris: 2 700 kronor exkl moms. Rabatt vid fler än 5 anmälda deltagare: 10 procent. Rabatt vid fler än 10 anmälda deltagare: 20 procent.

Sista anmälningsdag: 220926

Aktuella frågor med ABH (Zoom)


ABH Utbildning arrangerar regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Under en timme går vi igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Remisser. Annat som är på gång. Efter det har vi en halvtimme över för dina frågor. De kan handla om vad vi avhandlat under dagen men de kan också handla om vad som helst annat. En slags konsultation i grupp. Du kan också skicka in frågor i förväg och be att få vara anonym under frågestunden.

"Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom och priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Aktuella frågor med ABH hösten 2022

20 september
18 oktober
22 november
20 december

Vid alla tillfällen använder vi Zoom och tiden är kl 10.00 - 11.30. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Gränsen mellan personlig assistans, egenvård och sjukvårdande insatser - webinarium

I juni röstade riksdagen igenom lagförslaget som både ska tydliggöra egenvårdsbegreppet och dess-utom skapa ett nytt grundläggande behov med medicinsk karaktär och ge en uppmaning till vården att skapa möjlighet för personer med både omfattande funktionsnedsättning och vårdbehov att få vårdbehovet tillgodosett av anordnaren. Men vad kommer att krävas för att det ska bli möjligt? Och vad innebär den nya egenvårdslagen i praktiken?

Den 17 oktober ska IfA och ABH Utbildning och Rådgivning tillsammans med föreläsare försöka bringa ordning i de nya lagreglerna. Lagen börjar inte gälla förrän den 1 januari 2023 men den som tänker bli vårdgivare för att ge sina uppdragsgivare möjlighet att använda dem för hela sitt behov behöver se över det arbetet snarast.

Ur programmet:

• Måste man vara vårdgivare nu – vad säger lagar och regler?

• Vad kan egenvårdslagen komma att innebära för assistansberättigade?

• När behöver man en MAS och/eller en MAR?

• Krav på Vårdgivare

Föreläsare är bl a Christian Benson, jurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB och Sophie Karlsson, ordförande för IfA. Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning är moderator.

Tid 10 - 15

Pris 2 700 ex moms. IfA erbjuder 10 % rabatt för Supporter och ABH Utbildning erbjuder samma rabatt för anordnare som ingår i GG (rabatten kan endast nyttjas en gång).

Anmälan sker på IfAs sida

MEGA webinarie-Special

ABH Utbildning har under flera år erbjudit en MEGA-satsning som företagsförlagd utbildning. Det är en stor satsning för varje verksamhet. I höst erbjuder vi det som en öppen kurs på zoom.

MEGA är ett koncept utvecklat för styrelse, chefer och tjänstemän på högre positioner inom assistansverksamheter. I grunden är MEGA sex heldagstillfällen där vi går igenom det mesta av vikt för en anordnare att kunna. Varje träff avslutas med att kursdeltagarna får genomföra en test. För deltagare som genomför ett kurstillfälle med godkänt på testet utfärdar ABH ett diplom som visar att deltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat. Utan kunskapstest utfärdas diplom på att kursen är genomförd.

28 september kl 09.30 - 15.30
Rätten till assistans – vad gäller?
Vad är grundläggande och övriga behov och vad händer om uppdragsgivare förlorar rätten till assistans? Kan ni erbjuda assistans enligt SoL eller HSL och vilka krav finns då?

19 oktober kl 09.30 - 15.30
Dokumentation och avvikelsehantering
. En dag om att tydliggöra assistentuppdraget, hur dokumentationen ska föras och hur avvikelsehantering, inkl Lex Sarah ska skötas. Barnperspektivet.

2 november kl 09.30 - 15.30
Era skyldigheter gentemot assistenterna
. Vilken information måste assistenterna få vid anställning och vem ger den? Schemaläggning, ATL och redovisning till Försäkringskassan. Personalvård, sjuka assistenter och semester. Kompetenskrav.

23 november kl 09.30 - 15.30
Arbetsmiljö och assistansekonomi. Att bedriva ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Bilåkning. Vad får man använda pengarna till? Kommunal resp statlig assistansersättning – vad skiljer? Förhöjd ersättning.

7 december kl 09.30 - 15.30
Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på riktigt

Pris: 2 700 kronor plus moms per träff.

Sista anmälningsdatum är 14 dagar innan respektive kursdag.Arbetsmiljö för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud (zoom)

ABH Utbildning är godkända av AFA för att erbjuda arbetsmiljöutbildningar för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud där ni som verksamhet får en del av kostnaden ersatt av AFA.

Till hösten erbjuder vi en tvådagarskurs som fyra digitala halvdagskurser för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

Du som arbetsgivare kan få upp till 70% av utbildningskostnaden ersatt av AFA. För att få den högsta rabatten behöver du anmäla både chefer OCH skydds- eller arbetsmiljöombud.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 12.00. Om du missar ett utbildningstillfälle spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Program:

25 oktober Vad är arbetsmiljö? Vilka regler styr arbetsmiljöarbetet i en assistansverksamhet. Genomgång av arbetstidslagens regler.

1 november Organisatorisk och social arbetsmiljö inom personlig assistans

15 november Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur gör vi för att undersöka arbetsmiljön när vi får ett nytt uppdrag och därefter löpande?

29 november Att arbeta som personlig assistent i och utanför den assistansberättigades hem och hur du som arbetsgivare kan bidra till en god arbetsmiljö

Målgrupp: Chefer inom personlig assistans, skydds- och arbetsmiljöombud

Pris: 3500 plus moms för samtliga fyra tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan under hela kursen. Vid för få antal anmälda förbehåller sig ABH Utbildning att ställa in kursen.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se


...


Gratis! Eftersända webbinarier om Covid-19 i vardagen för den som har en LSS-insats

Nu släpper vi inspelningarna från maj månads webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Här kan du ta del av experternas svar om personlig assistans, boende, ekonomi, sysselsättning och anhörigstöd. I det tredje och sista webbinariet hade vi extra fokus på vårdfrågor.

Här nedan kan du se webbinarierna som ägde rum 12, 14 och 20 maj 2020.

De timslånga webbinarierna anordnades av ABH Utbildning, tidningen Föräldrakraft och HejaOlika.se. Vi tackar både experter och övriga deltagare för tre mycket givande och informativa digitala möten!

Om du har förslag och önskemål på fler webbinarier om funktionshinderfrågor, hör gärna av dig till info@abhutbildning.se eller till info@faktapress.se

Webbinarium 12 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Webbinarium 14 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Anna Bunninger, chef för funktionshinderomsorgen i Jönköping, Bästa LSS-kommun 2018
Roko Kursar, ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö, delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2019
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

Webbinarium 20 maj 2020

Deltagande experter:
Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Anna Mannfalk, 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, region Skåne
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Lilly Key, verksamhetsansvarig IfA
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

Om du anmäler dig till våra kurser antingen via länk på hemsidan eller via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden eller på egen server. I anmälan registreras företagets uppgifter och därtill namn, epostadress och eventuella behöv/önskemål om särskild kost och behov av tillgänglghet per deltagare. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

    Hemsida & Design av Intendit Webbyrå