Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden, för närvarande främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Kurserna finns även inlagda i en google-kalender som är offentlig. Du kan lägga till den kalenden till din egen om du på ett enkelt sätt vill se alla utbildningar och andra viktiga datum.

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans


Aktuella frågor med ABH (Zoom)


ABH Utbildning arrangerar regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Under en timme går vi igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Remisser. Annat som är på gång. Efter det har vi en timme över för dina frågor. De kan handla om vad vi avhandlat under dagen men de kan också handla om vad som helst annat. En slags konsultation i grupp. Du kan också skicka in frågor i förväg och be att få vara anonym under frågestunden.

"Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom och priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Datum för Aktuella frågor med ABH 2022

16 februari
15 mars
26 april
19 maj
16 juni

Vid alla tillfällen använder vi Zoom och tiden är kl 10.00 - 11.30. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Dokumentation och kvalitetsledningsarbete med DokApp (Zoom)

Vad behöver man dokumentera när man arbetar med personlig assistans? Vad gör man när den assistansberättigade inte vill ha någon genomförandeplan? Vad är en avvikelse? Och hur kan avvikelserna användas i kvalitetsarbetet?

Missa inte den här heldagskursen om hur du med DokApp som redskap kan arbeta med dokumentation och kvalitetsledningssystem på ett sätt som verkligen höjer kvaliteten i er verksamhet. Du behöver inte vara eller vilja bli användare av DokApp för att delta men vi kommer att använda DokApp för att visa hur det fungerar.

Först går Anna Barsk Holmbom igenom hur du bör arbeta med dokumentation i assistansen, från riskanalys innan du åtar dig ett uppdrag till analys av avvikelser. Sen tittar vi på hur du kan arbeta för att säkra kvaliteten i er verksamhet med utgångspunkt från det inbyggda ledningssystemet som finns i DokApp.I DokApp skapas ett levande ledningssystem som du använder i det dagliga arbetet. Genom egenkontroller har du kontroll över att det ledningen beslutar faktiskt också utförs. Admiinstrativ personal ser lätt när viktiga saker ska utföras och statistiken skapar möjlighet att enkelt göra uppföljningar.
DokApp är ett komplett verktyg för att skapa och följa upp hur assistansen och verksamheten fungerar!

Målgrupp: Chefer och ledning inom privat och kommunal assistansverksamhet.

Pris: 2300 kr plus moms.

Tid: Dokumentation: den 14 mars kl 10.00 - 15.00

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med instruktioner och en länk som du följer. Du behöver inte ha någon särskild programvara men det är viktigt att du har högtalare och mikrofon så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det.

Anmälan och sista anmälningsdag: Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange deltagarnas namn samt vilken eller vilka e-postadresser de ska få inbjudan till mötet till samt faktureringsadress. Sista anmälningsdag är den 23 december. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.

Grundkurs i att bli vårdgivare (Zoom)

Om utredningen Stärkt assistans går igenom, vilket allt tyder på, kommer de flesta assistansanordanre att behöva se över sin verksamhet och troligen också behöva bli vårdgivare. Den 7 april kommer du att kunna delta i en grundkurs i vad det innebär via Zoom. Utbildningen sker i samarbete med Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA.

Program (detaljerat program kommer senare):

  • Vård och egenvård enligt utredningen Stärkt assistans
  • Vad innebär det att vara vårdgivare?
  • Tystnadsplikt, sekretess och samverkan
  • Kostnader förknippade med att vara vårdgivare
  • Riskbedömning av enskilda uppdrag i assistansen
  • Dokumentation enligt HSL
  • Vård ur ett assistansanvändarperspektiv
  • Frågor och avslutning

Pris: 2700 kr exkl moms

Datum: Torsdag 7 april 2022

Anmälan: Anmäl dig via IfAs hemsida

Plats: Digitalt via Zoom Meeting. Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda dagen före utbildningen. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en smartphone, dator/laptop eller surfplatta med internetuppkoppling.

Väsentligt ändrade förhållanden - vad ska anmälas?

Vad är ”väsentligt ändrade förhållanden”? Och vad händer om man inte anmäler det till Försäkringskassan eller kommunen? Återbetalningskraven haglar och oron bland anordnare växer. Med rätta. Det är inte bara de förändringar som anordnaren förstår att det leder till färre timmar som ska rapporteras och att låta bli att informera kassan kan bli ödesdigert.

Utbildningen är digital och består både av en teoretisk genomgång men också en workshop för att jobba med hur ni som anordnare kan arbeta med att minska riskerna för återbetalningskrav utan att kränka den assistansberättigade.

Kursen hålls via zoom den 5 april mellan kl 10 - 15. Om du inte kan vara med kan du ändå anmäla dig så får du titta på den inspelade utbildningen i efterhand.

Program

Förhållandet mellan återkrav (FK) och tillstånd (IVO)

Vad ska FK informeras om och VEM ska informera?

Hur kan anordnaren informera FK utan att kränka den assistansberättigade?

Workshop - hur kan ni som anordnare minska risken för återkrav

Målgrupp: Assistansanordnare

Pris: 2300 plus moms

Sista anmälningsdag: Den 5 mars.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Arbetsmiljö för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud

ABH Utbildning är godkända av AFA för att erbjuda arbetsmiljöutbildningar för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud där ni som verksamhet får en del av kostnaden ersatt av AFA.

Till våren erbjuder vi en tvådagarskurs som fyra digitala halvdagskurser för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

Du som arbetsgivare kan få upp till 70% av utbildningskostnaden ersatt av AFA.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 12.00. Om du missar ett utbildningstillfälle spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Program:

16 mars Vad är arbetsmiljö? Vilka regler styr arbetsmiljöarbetet i en assistansverksamhet. Genomgång av arbetstidslagens regler.

6 april Organisatorisk och social arbetsmiljö inom personlig assistans

25 april Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur gör vi för att undersöka arbetsmiljön när vi får ett nytt uppdrag och därefter löpande?

3 maj Att arbeta som personlig assistent i och utanför den assistansberättigades hem och hur du som arbetsgivare kan bidra till en god arbetsmiljö

Målgrupp: Chefer inom personlig assistans, skydds- och arbetsmiljöombud

Pris: 3500 plus moms för samtliga fyra tillfällen

Sista anmälningsdag: 16 februari

Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan under hela kursen. Vid för få antal anmälda förbehåller sig ABH Utbildning att ställa in kursen.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Arbetsmiljö för personliga assistenter med inriktning mot social och organisatorisk arbetsmiljö

Att arbeta för att anställda personliga assistenter ska uppleva en god, lugn och trygg arbetsmiljö, även om arbetet i sig kan vara utmanande ibland, är viktigt för att den personliga assistansen ska bli så bra som möjligt för den assistansberättigade. Assistenter som inte känner sig trygga i sin arbetsmiljö blir ofta inte långvariga på arbetet. I den här kursen går vi igenom många olika situationer som kan upplevas som svåra att möta utan stöd.

Program:

9.00 – 9.45 Inledning – Vad är arbetsmiljö för personliga assistenter?

9.55 – 10.35 Vad styr arbetsmiljöarbetet?

10.55 – 12.00 Organisatorisk och social arbetsmiljö

13.00 – 13.45 Särskilt svåra situationer, t ex alkohol och droger

13.55 – 14.35 Att möta andras sexualitet i arbetet

14.55 – 15.30 Utmanande beteende.

15.30 – 16.00 Övriga frågor

Kursen hålls via zoom den 13 april mellan kl 09 - 16. Om du inte kan vara med kan du ändå anmäla dig så får du titta på den inspelade utbildningen i efterhand.

Målgrupp: Personliga assistenter och arbtesledare

Pris: 2300 plus moms

Sista anmälningsdag: 13 mars

Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan. Vid för få antal anmälda förbehåller sig ABH Utbildning att ställa in kursen.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturadress

Personalmiljö

Personalmiljö - vad är det?

Känner du att er verksamhet redan KAN det här med arbetsmiljö? Då kanske det är dags att ta steget vidare och börja arbeta med att skapa god PERSONALMILJÖ för era anställda? Har du inte hört talas om begreppet? Det beror på att det är nytt. Men det är inte ett nytt innehåll. Snarare ett tidigare, inte alltid taget, men helt självklart steg för en seriös verksamhet att knyta ihop personalarbetet med kvalitet, arbetsmiljö och utbildning.

Kursen hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 15.00 den 31 mars. Om du missar utbildningstillfället spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Program:

Vad är personalmiljö?

Vilka delar i er verksamhet behöver ni arbeta med för att skapa en god personalmiljö?

Hur kan ni arbeta med de delar ni behöver utveckla?

Pris: 2300 plus moms per deltagare

Sista anmälningsdag: 28/2

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se


...


Gratis! Eftersända webbinarier om Covid-19 i vardagen för den som har en LSS-insats

Nu släpper vi inspelningarna från maj månads webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Här kan du ta del av experternas svar om personlig assistans, boende, ekonomi, sysselsättning och anhörigstöd. I det tredje och sista webbinariet hade vi extra fokus på vårdfrågor.

Här nedan kan du se webbinarierna som ägde rum 12, 14 och 20 maj 2020.

De timslånga webbinarierna anordnades av ABH Utbildning, tidningen Föräldrakraft och HejaOlika.se. Vi tackar både experter och övriga deltagare för tre mycket givande och informativa digitala möten!

Om du har förslag och önskemål på fler webbinarier om funktionshinderfrågor, hör gärna av dig till info@abhutbildning.se eller till info@faktapress.se

Webbinarium 12 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Webbinarium 14 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Anna Bunninger, chef för funktionshinderomsorgen i Jönköping, Bästa LSS-kommun 2018
Roko Kursar, ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö, delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2019
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

Webbinarium 20 maj 2020

Deltagande experter:
Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Anna Mannfalk, 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, region Skåne
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Lilly Key, verksamhetsansvarig IfA
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

Om du anmäler dig till våra kurser antingen via länk på hemsidan eller via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden eller på egen server. I anmälan registreras företagets uppgifter och därtill namn, epostadress och eventuella behöv/önskemål om särskild kost och behov av tillgänglghet per deltagare. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

    Hemsida & Design av Intendit Webbyrå