Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden. Nu i influensatider arbetar vi företrädesvis med digitala kurser, främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Aktuella frågor med ABH


Under 2021 - kvalitetsåret - kommer ABH Utbildning att arrangera regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Du får tips och idéer om vad du kan göra just nu i ditt systematiska kvalitetsarbete. Vi går också igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Remisser. Annat som är på gång. "Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom och priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Datum för Aktuella frågor med ABH 2021

29 april kl 10.00 - 12.00

Vi tar upp aktuella frågor, lag- och regeländringar, aktuella domar och sen avslutar vi med vad ni kan/bör ha med i ert årshjul för kvalitetsarbete i maj.


Kommande datum:

26 maj
29 juni
7 september
6 oktober
4 november
2 december

Vid alla tillfällen använder vi Zoom och tiden är kl 10.00 - 12.00. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Digital kurs om dokumentation och kvalitetsledningssystem med DokApp

Att dokumentera assistansen är inte samma sak som att dokumentera den assistansberättigade. Tvärtom! Det handlar om att dokumentera hur ni som assistansanordnare klarar ert uppdrag för varje, enskild uppdragsgivare. Det innebär att dokumentationen kommer att se helt olika ut om du dokumenterar uppdraget du har för en vuxen person med full autonomi, som själv ansvarar för att saker blir utförda och om du dokumenterar ett annat uppdrag där assistenterna ansvarar för en rad olika frågor.

I DokApp tar du tillsammans med uppdragsgivaren fram så tydliga uppdrag att även assistenterna kan dokumentera avvikelser. Du behöver aldrig vara orolig för att de dokumenterar för mycket eller för litet - varje uppdrag utformas på det sätt som den enskilde uppdragsgivaren vill och behöver och assistenterna kommer att se vad de förväntas dokumentera om det inte kan utföras som det var tänkt. Genom att assistenterna kan dokumentera frigörs värdefull arbetstid för dig.

Enligt 6 § LSS ska alla assistansanordnare också arbeta systematiskt med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Enligt 24 a § LSS ska var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Och med var och en menar man varje anställd i hela verksamheten, från verksamhetsledaren till kontorspersonal och assistenter. I SOSFS 2011:9 beskrivs sen hur man ska arbeta med det här.

För att kunna arbeta med kvalitet måste man göra olika typer av uppföljningar och utvärderingar. För det arbetet är det nödvändigt med olika typer av dokumentation. Det är själva assistansuppdraget som ska dokumenteras och inte den enskilde uppdragsgivarens liv.

Under den här kursen, som består av två olika träffar via Zoom, går Anna Barsk Holmbom igenom hur du bör arbeta med dokumentation i assistansen, från riskanalys innan du åtar dig ett uppdrag till analys av avvikelser. Vi går också igenom hur du kan arbeta för att säkra kvaliteten i er verksamhet med utgångspunkt från det inbyggda ledningssystemet som finns i DokApp.

Du behöver inte vara eller vilja bli användare av DokApp för att delta men vi kommer att använda DokApp för att visa hur det fungerar.

I DokApp skapas ett levande ledningssystem som du använder i det dagliga arbetet. Genom egenkontroller har du kontroll över att det ledningen beslutar faktiskt också utförs. Anställda får hjälp genom notifieringar till mailen när viktiga saker ska utföras och statistiken skapar möjlighet att enkelt göra uppföljningar.
DokApp är ett komplett verktyg för att skapa och följa upp hur assistansen och verksamheten fungerar!

Målgrupp: Chefer och ledning inom privat och kommunal assistansverksamhet.

Pris: 1500 kr plus moms för båda webbinarierna. Kan du inte delta vid ett eller båda tillfällena har du istället möjlighet att titta i efterhand då de kommer att spelas in.

Tid: Dokumentation: den 28 april kl 13.00 - 15.00, Kvalitetsarbete: den 4 maj kl 10.00 – 12.00

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med instruktioner och en länk som du följer. Du behöver inte ha någon särskild programvara men det är viktigt att du har högtalare och mikrofon så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det.

Anmälan och sista anmälningsdag: Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange deltagarnas namn samt vilken eller vilka e-postadresser de ska få inbjudan till mötet till samt faktureringsadress. Sista anmälningsdag är den 10 april. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.

DokApp - Dokumentation och kvalitetsledningssystem i ett gemensamt program, specialanpassat för personlig assistans


Vad är DokApp?
DokApp är en tjänst som vänder sig särskilt till dig som är anordnare av personlig assistans. DokApp skapar på ett handfast och enkelt sätt möjlighet för er att få ett fungerande kvalitetsarbete i praktiken.
Målgrupp: Chefer, ledning och administrativ personal inom privat och kommunal assistansverksamhet.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:
1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.
2. Fakturaadress

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se


...


Gratis! Eftersända webbinarier om Covid-19 i vardagen för den som har en LSS-insats

Nu släpper vi inspelningarna från maj månads webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Här kan du ta del av experternas svar om personlig assistans, boende, ekonomi, sysselsättning och anhörigstöd. I det tredje och sista webbinariet hade vi extra fokus på vårdfrågor.

Här nedan kan du se webbinarierna som ägde rum 12, 14 och 20 maj 2020.

De timslånga webbinarierna anordnades av ABH Utbildning, tidningen Föräldrakraft och HejaOlika.se. Vi tackar både experter och övriga deltagare för tre mycket givande och informativa digitala möten!

Om du har förslag och önskemål på fler webbinarier om funktionshinderfrågor, hör gärna av dig till info@abhutbildning.se eller till info@faktapress.se

Webbinarium 12 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Webbinarium 14 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Anna Bunninger, chef för funktionshinderomsorgen i Jönköping, Bästa LSS-kommun 2018
Roko Kursar, ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö, delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2019
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

Webbinarium 20 maj 2020

Deltagande experter:
Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Anna Mannfalk, 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, region Skåne
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Lilly Key, verksamhetsansvarig IfA
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

Om du anmäler dig till våra kurser antingen via länk på hemsidan eller via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden eller på egen server. I anmälan registreras företagets uppgifter och därtill namn, epostadress och eventuella behöv/önskemål om särskild kost och behov av tillgänglghet per deltagare. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

    Hemsida & Design av Intendit Webbyrå