Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden. Vi arbetar med Skypekurser (som du hittar längst ner i listan över kurser) som ett alternativ till dig som har svårt att komma ifrån och åka på kurs men vi har också både företagsförlagds kurser, e-learningkurser (främst för personliga assistenter eller annan LSS-personal) och större konferenser.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig. Om det finns ett brett intresse arrangerar vi kursen så snart det är möjligt. Annars kan din verksamhet alltid beställa kursen som en företagsförlagd kurs.

Välkomna!

Rekrytering inom personlig assistans

Den 7 mars erbjuder ABH Utbildning och Föräldrakraft/hejaolika.se en heldagskurs om rekrytering på ett av Sveriges mest tillgängliga hotell, Quality Winn Hotel i Haninge.

Under dagen får du bland annat siffror som visar hur rekryteringsläget ser ut där ni har er verksamhet, information om vilken hjälp ni kan få från Arbetsförmedlingen och vilka andra vägar det kan finnas att hitta ny personal. Vi tittar på Försäkringskassans regler för att betala ut ersättning och diskuterar personalvårdens betydelse för att dra till sig personal. Vi kommer också att granska vad du som assistansanordnare behöver tänka på vid rekrytering ur ett GDPR-perspektiv.

Pris: 3 700 kronor per person. Bokar du innan den 31/12 får du 400 kronor i "boka tidigt"-rabatt. Moms tillkommer på priset. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Behöver du logi bokar du det själv. Rabatt (10%) vid anmälan av fler än två deltagare till samma konferens. Eventuella rabatter dras av vid fakturering.

Lokal: Quality Hotel Winn i Haninge

Sista anmälningsdag: 7 februari

Målgrupp: Tjänstemän, ledning och samordnare som ansvarar för eller arbetar praktiskt med rekrytering av personlig assistans. Assistansberättigade och anhöriga.

När: 7 mars kl 09.00 - 16.15. Kom i god tid för inskrivning.

Övrigt: Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Winn Hotel erbjuder mjukglass och popcorn under hela dagen.

Länk till program och anmälan

Att bli en helhetslösning som assistansanordnare

Den 1 - 2 april erbjuds du en tvådagars kurs i en av Stockholms mest centrala konferenslokaler, mysiga och trevliga Sensus som ligger på nionde våningen, Klara Södra Kyrkogata 1. Adressen är bara ett stenkast från Centralstationen

Den som har tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans är begränsad till att utföra just det. Om en av verksamhetens uppdragsgivare behöver vård och verksamheten vill kunna ge även detta behöver verksamheten i vissa fall vara vårdgivare. Om en av verksamhetens uppdragsgivare blir 65 och behöver utökat stöd efter det behöver anordnaren, från den 1 januari 2019, dels ha tillstånd från IVO för att få göra det men också vara valbar enligt LOV eller upphandlad enligt LOU för att kunna erbjuda socialtjänstinsatser. LSS-utredningen föreslår att två olika delar inom assistansen (assistans till barn samt assistans för annat än fysiska behov) till andra LSS-insatser blir verklighet.

Under två dagar kommer vi att gå igenom vilka krav det finns för att privata anordnare ska kunna bli en helhetslösning. Vad krävs för att få tillstånd från IVO för att bedriva andra servicetjänster än assistans? Hur blir man vårdgivare? Hur funkar LOV och LOU?

Föräldrakraft och ABH Utbildning och Rådgivning arrangerar utbildningen som kommer att hållas av flera duktiga och väl insatta föreläsare.

Pris: 6 600 kronor per person fram till den 1 mars. Därefter 7 600 kronor per person. Bokar du innan den 31/12 får du 600 kronor i "boka tidigt"-rabatt. Moms tillkommer på priset. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Behöver du logi bokar du det själv. Rabatt (10%) vid anmälan av fler än två deltagare till samma konferens. Ideella intresseföreningar (patientorganisationer, funktionshinderorganisationer, äldreorganisationer) får 10% rabatt på samtliga bokningar. Eventuella rabatter dras av vid fakturering.

Lokal: Sensus lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Sista anmälningsdag: 15 mars

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnvå som har för avsikt eller redan använder sig av möjligheten att lägga ut andra LSS-verksamheter än personlig assistans, socialtjänst- och HSL-insatser på privata anorndare. Tjänstemän och ledning i privata assistansverksamheter som vill arbeta för att kunna erbjuda LSS-, HSL- och/eller insatser enligt Socialtjänstlagen utöver assistansen.

När: 1 - 2 april. Konferensen börjar kl 9.00 den 1 april. Kom i god tid för inskrivning.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Länk till program och anmälan

Skypekurser 2019

LSS-utredningens förslag

LSS-utredningen presenterar sitt förslag för regeringen den 10 januari. Vilka dessa är har delvis redan läckt ut till media.

Den 15 januari går Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning under 1,5 timme igenom förslagen och vad de kan komma att innebära för assistansreformen. Vi tittar också på hur regeringen alt övergångsregeringen kommer att hantera förslagen rent formellt. Du kommer också att ges tillfälle att ställa frågor.

Målgrupp är anordnare, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Utbildningen startar kl 13.00 den 15 januari och avslutas senast 14.30.

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med en länk som du följer. Du behöver inte själv ha skype utan det enda du behöver är en dator som har en mikrofon och högtalare så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det. Se till att du är inloggad till mötet i god tid innan.

Sista anmälningsdatum: 10 januari

Länk till anmälan

Vem har rätt till assistans?

Nästan 90% av alla som söker statlig assistansersättning får avslag på sin ansökan. Under den här skypekursen går Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning under 1,5 timme igenom hur FK ser på grundläggande behov och övriga behov samt vad du i övrigt behöver tänka på när du söker personlig assistans till dig själv eller till dina uppdragsgivare, från Försäkringskassan eller kommunen.

Kursen kommer vid varje tillfälle att innehålla den lagstiftning/de regler som är aktuella just då.

Målgrupp är anordnare, assistansanvändare, anhöriga, arbetsledare, brukarstödjare/samordnare.

Pris: 800 kr per deltagare. Moms tillkommer.

Tid: Skypemötet kommer att erbjudas vid följande tillfällen:

  • 1 februari 13.00 - 14.30
  • 1 mars 09.00 - 10.30
  • 3 april 11.00 - 12.30
  • 6 maj 14.00 - 15.30

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med en länk som du följer. Du behöver inte själv ha skype utan det enda du behöver är en dator som har en mikrofon och högtalare så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det.

Sista anmälningsdag: 10 dagar innan respektive kursstart. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.

Länk till anmälan

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler
Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå