Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden, för närvarande främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans


Aktuella frågor med ABH (Zoom)

ABH Utbildning arrangerar regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Här får du en "sneak-peak" hur det kan se ut. Under en till en och en halv timme går vi igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Intressanta domar på vårt område. Remisser. Annat som är på gång. Snabbt och effektivt kan verksamhetens ledning, de som står för tillståndet och du som arbetar med assistansen i praktiken, hålla er a´jour med de regeländringar ni behöver känna till.

Utöver Aktuella frågor kommer vi att titta på en speciell fråga varje månad. Vilken framgår nedan.

"Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom. Priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Aktuella frågor hålls klockan 10 - 12 följande datum:

  • 23 april 2024 – Utöver Aktuella frågor lyfter vi även hur man skriver en kvalitetsberättelse
  • 21 maj 2024 – Utöver Aktuella frågor lyfter vi även rekrytering med referenstagning
  • 19 juni 2024 – Utöver Aktuella frågor lyfter vi även krisplanering i verksamheten

Vid alla tillfällen använder vi Zoom. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Vidareutbildning - Arbetsmiljö för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud

Nu går sista rycket för att få ersättning från AFA när ni ut- och fortbildar er och era skyddsombud i arbetsmiljöfrågor! Den sista juni i år är sista chansen att ansöka om ersättning.

ABH Utbildning är godkända av AFA för att erbjuda arbetsmiljöutbildningar.

Till våren erbjuder vi en tredagars fortsättningskurs som sex digitala halvdagskurser för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud. Kursen kräver att det finns en baskunskap i arbetsmiljöarbete. Kursen går också att beställa för enbart ert företag.

Du som arbetsgivare kan få upp till 90% av utbildningskostnaden ersatt av AFA.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 12.00. Om du missar ett utbildningstillfälle spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Upplägg:

Varje tillfälle kommer att innehålla teoripass varvat med diskussion kring avidentifierade och/eller fiktiva exempel från era verksamheter.

27 mars Riskanalys – hur gör man det?
Hur gör man en riskanalys av arbetsuppgifter i och utanför den assistansberättigades hem? Hur ofta bör riskanalysen göras? Hur får man information om förändringar som kräver en ny riskanalys? Hur gör man riskanalysen utan att kränka den enskilde assistansberättigade och/eller anhöriga? Kan den enskilde säga nej till att det utförs en riskanalys i dennes hem? Vilket ansvar har den assistansberättigade i assistansen? Vad händer med riskanalysen när den är utförd? Medicinska kontroller i arbetslivet – vad är det och behövs det?

10 april Onboarding av assistansberättigade, anhöriga och assistenter
Vad behöver den assistansberättigade och anhöriga veta om arbetsmiljö? Vad behöver de personliga assistenterna veta innan de anställs, i början av anställningen och senare? Finns det något särskilt att tänka på som arbetsgivare när det gäller assistenter med olika typer av funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar, t ex epilepsi, diabetes, NPF? Hur gör man när den enskilde assistansberättigade inte vill medverka till en god arbetsmiljö för de anställda? Hur gör man när assistenterna inte vill medverka i arbetsmiljöarbetet? Finns det gränser för den enskildes självbestämmande? Vilket ansvar har den assistansberättigade för att arbetsmiljön fungerar?

24 april Mobbing, diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier
Hur hanterar man mobbing, diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier när den som utsätter assistenten är den assistansberättigade och/eller anhöriga? Vilket skydd behöver man ge sina anställda? Hur kan man ta fram fungerande information och policys på området? Konflikter i assistentgrupperna.

2 maj Utmanande beteende som arbetsmiljöfråga
Vad är utmanande beteende? Systematiskt arbete i utmanande beteende.

22 maj Arbetsbeskrivning?
Arbetsbeskrivning i förhållande till genomförandeplan. Utbildningsbehov. Muntlig eller skriftlig? Vad gör man om man inte kan göra det som står i arbetsbeskrivningen? Är allt lika viktigt? Hur skapar man ett tydligt uppdrag? Hur hanterar man arbetsmiljön som icke närvarande chef?

29 maj Mediciner, vård, egenvård
Arbetsmiljöutmaningar när assistenter utgör assistans inom vård och egenvård. Vem vänder man sig till? Olika lagstiftningar. Dokumentation. Utbildning. Smittorisk.

Målgrupp: Chefer inom personlig assistans, skydds- och arbetsmiljöombud

Pris: 7 800 plus moms för samtliga sex tillfällen. AFA ersätter inte momsen.

Om AFA ersätter 90% av kostnaden innebär det en kostnad för verksamheten på 780 kr plus momsen på 7 800 kr = totalt 2 730 kronor per deltagare eller 151,67 per kurstimme deltagaren får. För att få 90% av kurskostnaden täckt krävs att både minst ett skyddsombud och en chef deltar. Om endast chef/er deltar kan verksamheten få 70% av kursavgiften täckt.

Kursen går också att beställa som företagsförlagd. Du kan då också välja endast delar av kursen. Kontakta oss för offert.

Sista anmälningsdag: Eftersom kursen blir av kan du anmäla dig ända fram till kursstart.

Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan även efter sista anmälningsdag. Vid för få antal anmälda förbehåller sig ABH Utbildning att ställa in kursen.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. FakturaadressLäs mer om AFAs stöd för arbetsmiljöutbildningar

Se gratis! Inspelning av webinarium 5 juni 2023 om personliga assistenters anställningsform

Hur blir den personliga assistansen om anställningsformen "för viss tid så länge uppdraget varar" försvinner?

Den 31 maj kommer Arbetsdomstolens besked: Kommer den vanligaste anställningsformen för personliga assistenter att stoppas? Redan den 5 juni klockan 11.00–11.45 anordnar ABH Utbildning och HejaOlika.se ett webinarium om Arbetsdomstolens besked om anställningsformen, och vad som händer nu.

På programmet står aktuell information och analyser av konsekvenser av Arbetsdomstolens dom alternativt beslut. Anna Barsk Holmbom samtalar med Anita Fink Knudsen, chefsjurist på ALEX AB, som förhandlade för Vårdföretagarna när anställningsformen tog form, och som var ett av vittnena i domstolsförhandlingen, samt med Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Lilly ingår även i Fremias förhandlingskommitté på assistansområdet.

Tillsammans kommer de att reda ut vad domen säger och vad den kan komma att innebära för assistansberättigade, assistenter, anhöriga och anordnare.

Var och när? Webinariet kommer att sändas live på Youtube och HejaOlika.se den 5 juni 2023, klockan 11.00–11.45. Länk till webinariet kommer att spridas via ABH Utbildnings hemsida och facebooksida samt via hejaolika.se

Pris: Gratis.

Sponsring: Vi tackar våra huvudsponsorer, Särnmarks assistans, som gör det möjilgt att sända webinariet.

ABH Utbildning och HejaOlika önskar dig välkommen!

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis via e-post enligt instruktioner vid varje utbildning.

ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

När du anmäler dig till våra kurser via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå