Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden, för närvarande främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans


Aktuella frågor med ABH (Zoom)

ABH Utbildning arrangerar regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Här får du en "sneak-peak" hur det kan se ut. Under en till en och en halv timme går vi igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Intressanta domar på vårt område. Remisser. Annat som är på gång. Snabbt och effektivt kan verksamhetens ledning, de som står för tillståndet och du som arbetar med assistansen i praktiken, hålla er a´jour med de regeländringar ni behöver känna till.

Utöver Aktuella frågor kommer vi att titta på en speciell fråga varje månad. Vilken framgår nedan.

"Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom. Mötet spelas in. Kan du inte delta "live" kan du alltid se inspelningen i efterhand. Priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Aktuella frågor hålls klockan 10 - 12 följande datum:

  • 19 juni 2024 – Utöver Aktuella frågor lyfter vi även krisplanering i verksamheten

Höstens datum och extra ämne finner du nedan:

  • 20 augusti – Lönekriterier och lönesamtal
  • 18 september – Följa upp genomförandeplaner och göra nöjdhetsundersökningar
  • 22 oktober – Utbildningsplan för assistenter och administrativ personal, semesterkoll
  • 20 november – Gåvor och mutor
  • 17 december - Läkarundersökningar

Vid alla tillfällen använder vi Zoom. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Assistansersättning och att söka förhöjd ersättning

Vi tar avstamp i reglerna för assistansersättning. Vilka kostnadsslag finns? Vad kan man godkänna som assistansomkostnader? Vilka utbildnings- och arbetsmiljökostnader kan man betala? Vad är en personalomkostnad och ur ska vi förmånsbeskatta? Vi tittar på hur man kan göra en budget och vilka alternativ man har när beviljad ersättning inte räcker till. Hur söker och redovisar man förhöjd ersättning? Hur stor är sannolikheten att man faktiskt beviljas förhöjd ersättning?

Schablonersättningen höjdes 2,5% 2024. Hur ska den som ligger "på gränsen" klara sig med denna helt otillräckliga höjning? Det finns en del förslag till lösningar. Till exempel kan den assistansberättigade söka förhöjd ersättning och ni som anordnare kan arbeta med att få högre ersättningar från kommunen för både LSS-assistans och sjuklön.

Målgrupp: Ekonomer, samordnare, egna arbetsgivare eller andra som behöver kunskap om hur assistansersättningen får och kan användas.

Börja med att gå denna heldagsutbildning på Zoom som ABH Utbildning arrangerar tillsammans med IfA. Kursledare är Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning.

Datum: onsdag 16 oktober 2024 - Digitalt via ZOOM

Tid: 09.00 - 15.00

Program:
  • Regler för statlig och kommunal assistansersättning
  • Regler för förhöjd ersättning
  • Att ansöka om och redovisa förhöjd ersättning
  • Assistansomkostnader vid förhöjd ersättning
Pris exklusive moms: 2 700 kr

Plats:Digitalt via Zoom.

Sista anmälningsdag: 17 september. Anmäl dig via IfAs formulär.

Röst från vårens utvärdering

"Bra utbildare, bra upplägg och fick bra tänk efter utbildningen vart man ska lägga resurserna när man söker förhöjd ersättning"

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis via e-post enligt instruktioner vid varje utbildning.

ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

När du anmäler dig till våra kurser via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå