Kurser

ABH Utbildning och Rådgivning erbjuder ett brett urval av kurser inom flera olika områden, för närvarande främst via Zoom, men vi erbjuder också e-learningkurser för både personliga assistenter, uppdragsgivare (brukare) och administrativ personal/ledning.

Om det är någon kurs som du är särskilt intresserad av att vi håller är du alltid välkommen att höra av dig.

Välkomna!

Kurserna finns även inlagda i en google-kalender som är offentlig. Du kan lägga till den kalenden till din egen om du på ett enkelt sätt vill se alla utbildningar och andra viktiga datum.


Aktuella frågor med ABH


Under 2021 - kvalitetsåret - kommer ABH Utbildning att arrangera regelbundna zoom-träffar där vi tittar på aktuella frågor. Du får tips och idéer om vad du kan göra just nu i ditt systematiska kvalitetsarbete. Vi går också igenom vilka frågor som påverkar ditt arbete just nu. Lag- och regeländringar. Remisser. Annat som är på gång. "Aktuella frågor med ABH" sänds via Zoom och priset är 750 kr plus moms per deltagare. Anmäl dig via mail till anna@abhutbildning.se. Ange vilken e-postadress du vill få inbjudan till och hur många ni är som kommer att delta från er verksamhet på den e-postadressen.

Datum för Aktuella frågor med ABH 2021

7 september

6 oktober
4 november
2 december

Vid alla tillfällen använder vi Zoom och tiden är kl 10.00 - 12.00. Du måste inte vara med vid alla tillfällen utan du anmäler dig till varje webbinarium för sig.

Vad gäller nu i assistansen?

Först var det fyra grundläggande behov. Sen blev det fem. Sen blev det fyra igen, eller kanske fem, lite beroende på hur man tänker. Sen blev det sex. Eller?

Vem beviljas egentligen assistans idag och för vilka behov? Vad gör man om man behöver fler timmar - törs man söka det? Och hur gör man om man inte beviljas det man anser sig behöva?

Missa inte Anna Barsk Holmboms pedagogiska genomgång av grundläggande behov, övriga behov och hur du kan hantera omprövning, nyansökan och överklagan.

Kursen hålls via zoom den 22 september mellan kl 10 - 15. Om du inte kan vara med kan du ändå anmäla dig så får du titta på den inspelade utbildningen i efterhand.

Program

Grundläggande behov idag

Kommande förändringar i grundläggande behov?

Övriga behov – vad gäller där?

Omprövningar och överklagningar

Målgrupp: Assistansanordnare, assistansberättigade, anhöriga

Pris: 2300 plus moms

Sista anmälningsdag: 2 september

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Väsentligt ändrade förhållanden

Den assistansberättigade är skyldig att informera Försäkringskassan om det uppstår ett väsentligt ändrat förhållande som kan påverka antalet assistanstimmar. Samma skyldighet åligger anordnaren i den mån denne känner till det ändrade förhållandet. Om informationen inte lämnas till FK och det anses ha varit så att anordnaren borde ha känt till det ändrade förhållandet kommer återbetalningskravet att ställas på anordnaren.

Om anordnaren blir återbetalningsskyldig för att man inte har informerat kassan om ett ändrat förhållande och det uppstår ett återkrav är kassan skyldig att informera IVO om detta. IVO å sin sida kan då ifrågasätta lämpligheten hos anordnaren.

Men vad ÄR då sådana väsentligt ändrade förhållanden som man måste informera FK om? Och vad är anordnarens skyldighet att känna till?

Utbildningen är digital och består både av en teoretisk genomgång men också en workshop för att jobba med hur ni som anordnare kan arbeta med att minska riskerna för återbetalningskrav utan att kränka den assistansberättigade.

Kursen hålls via zoom den 7 oktober mellan kl 10 - 15. Om du inte kan vara med kan du ändå anmäla dig så får du titta på den inspelade utbildningen i efterhand.

Program

Förhållandet mellan återkrav (FK) och tillstånd (IVO)

Vad ska FK informeras om och VEM ska informera?

Hur kan anordnaren informera FK utan att kränka den assistansberättigade?

Workshop - hur kan ni som anordnare minska risken för återkrav

Målgrupp: Assistansanordnare

Pris: 2300 plus moms

Sista anmälningsdag: 7 september

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Arbetsmiljö för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud

ABH Utbildning är godkända av AFA för att erbjuda arbetsmiljöutbildningar för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud där ni som verksamhet får en del av kostnaden ersatt av AFA.

Till hösten erbjuder vi en tvådagarskurs som fyra digitala halvdagskurser för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

Du som arbetsgivare kan få upp till 70% av utbildningskostnaden ersatt av AFA.

Samtliga kurser hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 12.00. Om du missar ett utbildningstillfälle spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Upplägg:

29 september Vad är arbetsmiljö? Vilka regler styr arbetsmiljöarbetet i en assistansverksamhet. Genomgång av arbetstidslagens regler.

12 oktober Organisatorisk och social arbetsmiljö inom personlig assistans

26 oktober Systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur gör vi för att undersöka arbetsmiljön när vi får ett nytt uppdrag och därefter löpande?

10 november Att arbeta som personlig assistent i och utanför den assistansberättigades hem och hur du som arbetsgivare kan bidra till en god arbetsmiljö

Målgrupp: Chefer inom personlig assistans, skydds- och arbetsmiljöombud

Pris: 3500 plus moms för samtliga fyra tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 september

Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan under hela kursen. Vid för få antal anmälda förbehåller sig ABH Utbildning att ställa in kursen.

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Personalmiljö - för dig som känner dig redo för steget efter god arbetsmiljö

Känner du att er verksamhet redan KAN det här med arbetsmiljö? Då kanske det är dags att ta steget vidare och börja arbeta med att skapa god PERSONALMILJÖ för era anställda? Har du inte hört talas om begreppet? Det beror på att det är nytt. Men det är inte ett nytt innehåll. Snarare ett tidigare, inte alltid taget, men helt självklart steg för en seriös verksamhet att knyta ihop personalarbetet med kvalitet, arbetsmiljö och utbildning.

Kursen hålls via Zoom mellan kl 09.00 – 15.00 den 20 oktober. Om du missar utbildningstillfället spelar vi in det så att du kan titta i efterhand.

Program:

Vad är personalmiljö?

Vilka delar i er verksamhet behöver ni arbeta med för att skapa en god personalmiljö?

Hur kan ni arbeta med de delar ni behöver utveckla?

Pris: 2300 plus moms per deltagare

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Anmälan och frågor: Du anmäler dig enkelt genom att sända ett mejl till anna@abhutbildning.se med följande uppgifter:

1. Namn och e-postadress till samtliga deltagare du anmäler.

2. Fakturaadress

Film: Webbinariet "Vad innebär det för barn med LSS att barnkonventionen har blivit svensk lag

Videokonferensen om Barnkonventionen och LSS den 6 maj blev ett mycket givande och inspirerande heldagsarrangemang. Du som missade konferensen kan köpa tillgång till dessa inspelningar som består av sju olika filmer. Kostnaden är 1500 kronor exklusive moms. Du mailar in din beställning till anna@abhutbildning.se så får du inloggningsuppgifter så att du får tillgång till inspelningarna.

Konferensprogrammet hittar du här. Konferensen arrangerades av ABH Utbildning och tidningen Föräldrakraft / HejaOlika.se


...


Gratis! Eftersända webbinarier om Covid-19 i vardagen för den som har en LSS-insats

Nu släpper vi inspelningarna från maj månads webbinarieserie om covid-19 och vardagen för personer med LSS-insatser.

Här kan du ta del av experternas svar om personlig assistans, boende, ekonomi, sysselsättning och anhörigstöd. I det tredje och sista webbinariet hade vi extra fokus på vårdfrågor.

Här nedan kan du se webbinarierna som ägde rum 12, 14 och 20 maj 2020.

De timslånga webbinarierna anordnades av ABH Utbildning, tidningen Föräldrakraft och HejaOlika.se. Vi tackar både experter och övriga deltagare för tre mycket givande och informativa digitala möten!

Om du har förslag och önskemål på fler webbinarier om funktionshinderfrågor, hör gärna av dig till info@abhutbildning.se eller till info@faktapress.se

Webbinarium 12 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intresseorganisationen för assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Webbinarium 14 maj 2020

Deltagande experter:
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Anna Bunninger, chef för funktionshinderomsorgen i Jönköping, Bästa LSS-kommun 2018
Roko Kursar, ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö, delad andraplats i Bästa LSS-kommun 2019
Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

Webbinarium 20 maj 2020

Deltagande experter:
Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Anna Mannfalk, 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, region Skåne
Monika Dahlqvist, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan
Christian Eberstein, kommunalråd i Lerum, bästa LSS-kommun 2019
Maria Persdotter, ordförande för RBU
Lilly Key, verksamhetsansvarig IfA
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning

Sagt om ABH Utbildning av kursdeltagare på arbetsledarutbildning:

För det första så hade de en enorm förmåga att skapa ett tryggt rum vilket är så viktigt i utbildningssammanhang. Alla frågor från åhörarna togs emot på djupt allvar och med stor respekt. Förutom en välkomnande/trevlig atmosfär så blir det då också en positiv lärandemiljö!
De svåraste ämnena behandlades med glimten i ögat. Till och med GDPR blev intressant!
Under kort tid hinna glimta på så många olika områden. Jag blir sugen på att jobba vidare med flera av områdena i mitt arbete. Nytändning!
Sammanfattning: En alltigenom trevlig utbildning med förmågan att göra mig mer nyfiken/vetgirig :)
Theresa Forsberg, Aktiv assistans

...

Anmälan och avbokningsregler

Anmälan

Anmälan sker företrädesvis online. Följ länken vid respektive utbildning. Finns ingen länk är inte anmälan möjlig att göra men intresseförfrågningar kan skickas till info@abhutbildning.se
När du anmäler dig online får du en bekräftelse med automatik. Varje kurs kan ta emot ett begränsat antal deltagare. När antalet är nått får du information om att det inte finns några lediga platser. ABH Utbildning sparar de uppgifter du anger i din anmälan för att kunna genomföra och följa upp kursen. Vi lägger också in uppgifterna i vår utskickslista om de inte redan finns där. Det gör vi för att vi tror att det ligger i ditt intresse att få utskick från oss. Du kan när som helst ange att du inte längre är intresserad av information från oss. Känsliga personuppgifter bör inte sändas över öppet nät. Vi har därför i vår anmälan tagit bort namnen på deltagarna utan låter verksamheten ange hur många deltagare och om dessa har behov av särskild kost/tillgänglighet.


Avbokningsregler

Om inte annat anges för en särskild kust gäller följande: Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

...

GDPR

Om du anmäler dig till våra kurser antingen via länk på hemsidan eller via mail kommer ABH Utbildning och Rådgivning, 556887-0892, som är personuppgiftsansvariga att förvara de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden eller på egen server. I anmälan registreras företagets uppgifter och därtill namn, epostadress och eventuella behöv/önskemål om särskild kost och behov av tillgänglghet per deltagare. Eftersom det är verksamheten som gör anmälan förmodas verksamheten ta in samtycke från enskilde personer för att registrera känsliga personuppgifter. Det går också bra att avstå från att lämna dessa uppgifter i anmälan. Om någon av deltagarana är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du då förmedla det till oss på något annat sätt. Detsamma gäller om någon av deltagarna behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd.

Om en deltagare vill att vi lämnar ut vilka uppgifter vi har registrerade om deltagaren går det bra att kontakta oss via mail info@abhutbildning.se Om en deltagare vill dra tillbaka sitt samtycke till att vi har dennes uppgifter går det att kontakta oss på samma adress.

    Hemsida & Design av Intendit Webbyrå